Uroczystość odsłonięcia odrestaurowanego pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 

12 listopada 2022 roku w Nowoberezowie (gm. Hajnówka) odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia odrestaurowanego staraniem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, połączona z obchodami Święta Niepodległości, w asyście honorowej 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

Podczas wydarzenia eksponowana była również wystawa białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej „Józef Piłsudski Honorowy Obywatel. Wystawa w 100. rocznicę nadania honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku Józefowi Piłsudskiemu”, o której opowiedziała w swoim wystąpieniu naczelnik Urszula Gierasimiuk. Historia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowoberezowie sięga roku 1936. Wówczas mieszkańcy wsi - w pierwszą rocznicę śmierci Marszałka, dokładnie 12 maja 1936 roku dokonali uroczystego odsłonięcia monumentu. Po wybuchu II wojny światowej pomnik zniszczyła Armia Czerwona. Jednak w 1992 roku monument ustawiono przed budynkiem szkoły na nowo. Z kolei rok później, tj. w 1993 roku szkole w Nowoberezowie, z inicjatywy dyrektor placówki, nadano imię Marszałka Piłsudskiego. Niestety w 1993 roku placówka przestała pełnić funkcje edukacyjne.