Uroczystość zakończenia inwestycji IV etapu rozbudowy i modernizacji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.


25 listopada 2022 roku odbyła się uroczystość zakończenia inwestycji IV etapu rozbudowy i modernizacji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele władz rządowych oraz samorządowych.
Szpital w obecnej lokalizacji oddano do użytku w 1953 roku jako nowy, dobrze wyposażony obiekt szpitalny z 230 łóżkami i 4 podstawowymi oddziałami: wewnętrznym, dziecięcym, chirurgicznym i położniczo - ginekologicznym. Był to jeden z najnowocześniejszych szpitali powiatowych w województwie białostockim, który znajdował się na liście Ministerstwa Obrony Narodowej. W przyszłym roku Szpital będzie obchodził 70-lecie istnienia. 
Obecnie Szpital Ogólny w Wysokie Mazowieckiem dysponuje 169 łóżkami.  W strukturze organizacyjnej Szpital posiada następujące Oddziały: Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym, Pediatryczny, Neonatologiczny, Położniczo-Ginekologiczny, Chirurgiczny Ogólny, Urazowo-Ortopedyczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Rehabilitacyjny oraz Rehabilitacji Pulmonologicznej w Krzyżewie. Łącznie na Oddziałach szpitalnych hospitalizowanych jest rocznie 7tys. pacjentów.
IV etap inwestycji rozbudowy i modernizacji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem rozpoczął się w 2019 r. Wyremontowano i zmodernizowano wszystkie oddziały szpitalne, poradnie, laboratorium, aptekę i wszystkie pracownie. Koszt inwestycji wyniósł blisko 23 mln zł: z czego 11.4 mln zł pochodzi z budżetu państwa oraz po 6 mln zł z samorządu powiatowego i budżetu Szpitala.
Ponadto wykonano klimatyzację pomieszczeń szpitalnych i wyposażono wyremontowane oddziały. Koszt tego wyniósł blisko 5 mln zł, z czego dotacje samorządowe wyniosły 1,6 mln zł, a Szpital z własnych środków przeznaczył na ten cel 3.4 mln zł.
Dodatkowo na ukończeniu jest budowa budynku na Pracownię Rezonansu Magnetycznego za kwotę 7,2 mln zł, z czego dotacja ze środków unijnych wyniesie 4.8 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu i Szpitala.
Kończy się też właśnie modernizacja zabytkowego budynku szpitalnego w Ciechanowcu, gdzie znajduje się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z przeznaczeniem na 68 łóżek. Koszt w wysokości ok. 9 mln zł zostanie pokryty z dotacji Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a pozostałe środki z budżetu Szpitala.
Wszystkie podejmowane działania i inicjatywy mają na celu podniesienie standardów świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego w myśl misji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem tj.
„Odpowiedzialna, przy wzajemnym zaufaniu, posługa osobie chorej”
 
 
Zdjęcia własne.