Ponad 201 mln zł dla podlaskich samorządów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023
 Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2023 rok. W województwie podlaskim wsparcie rządowe uzyskają 164 zadania: 61 powiatowych i 103 gminne na łączną kwotę ponad 201 mln zł.

 W 2023 r. wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmie drogi gminne i powiatowe. Na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg rząd w skali kraju przeznaczył 2,6 mld zł - do województwa podlaskiego trafi 201 145 931 mln zł. Dzięki wsparciu z Funduszu powstaną lub zostaną zmodernizowane ponad 282 km dróg w regionie.

 

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku