Uroczyste otwarcie kolejnej nowo wybudowanej drogi w Gminie Czyżew

 

 

W dniu 13 lutego 2023 r. dokonano uroczystego otwarcia nowo wybudowanej drogi gminnej - ul. Apoznańskich wraz z sięgaczem i niezbędną infrastrukturą, oświetleniem, kanalizacją burzową i sanitarną. Przedmiotowa inwestycja została wykonana w ramach dofinansowania jakie Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 247 039,98 zł  oraz zwiększonej subwencji z Ministerstwa Finansów na inwestycje wodno-kanalizacyjne w kwocie 1 474 548,00 zł. Łączna wartość dofinansowania stanowi 2 721 587,98 zł, zaś wartość całej inwestycji wynosi 4 815 378,60 zł brutto.

 

Źródło: Urząd Miejski w Czyżewie