XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Tegoroczny budżet, dołączenie do Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów, subwencja oświatowa dla samorządów, rządowe wsparcie inwestycji czy zmiany dotyczące pobytu uchodźców z Ukrainy to tylko niektóre tematy czwartkowego (2.03) zgromadzenia Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. 

 

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku