Z wizytą w Senacie

 


Z okazji zbliżającego się Dnia Sołtysa oraz Dnia Kobiet grupa sołtysów, radnych i Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Czyżew na zaproszenie Pana Senatora RP Jacka Boguckiego miała możliwość zwiedzać Senat RP. Wyjazd do Warszawy 8 marca zorganizowała Pani Burmistrz Anna Bogucka w ramach podziękowań zarówno sołtysom jak i paniom z KGW za dobrą dotychczasową współpracę. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć pracę parlamentarzystów i zwiedzić gmach Senatu. Głównym elementem wizyty w Parlamencie było spotkanie z przedstawicielami Rządu min. Sekretarzem Stanu Ministerstwa Rolnictwa Rafałem Romanowskim, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adamem Andruszkiewiczem, Sekretarzem Stanu  Ministerstwa Edukacji Narodowej Dariuszem Piontkowskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michałem Wiśniewskim oraz Senatorem RP Jackiem Boguckim. W czasie spotkania mieszkańcy Gminy Czyżew mieli bezpośrednią możliwość uzyskania odpowiedzi  na nurtujące ich  pytania z zakresu rolnictwa, obronności, edukacji czy też cyfryzacji. Spotkanie miało charakter bardzo merytoryczny, a mieszkańcy chętnie zadawali pytania i prowadzili dyskusję z parlamentarzystami i przedstawicielami Rządu. Po opuszczeniu gmachu Senatu RP, kolejnym punktem wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przed którego grobem zapalono również znicze. Wyjazd dostarczył wszystkim wielu wrażeń, a także był ciekawą formą rozmowy o ważnych sprawach regionu i gminy.

 

Źródło: Urząd Miejski w Czyżewie