Inauguracja 42. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 
W poniedziałek 8 maja rozpoczął się tydzień najwyższych doznań kultury chrześcijańskiej, 
czyli 42. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
Dziękuję Organizatorom za zaproszenie i możliwość wysłuchania Koncertu Inauguracyjnego. 
Życzę uczestnikom sukcesów a odbiorcom głębokich przeżyć podczas słuchania.