Jubileusz 100-lecia Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego oraz 232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Hajnówce 

Parafia została erygowana 3 maja 1923 r. przez ks. Jerzego Matulewicza, ówczesnego biskupa wileńskiego. Jej pierwszym proboszczem (do 1934) został ks. Antoni Mioduszewski. W maju 1923 roku urządził on tymczasową kaplicę w budynku poniemieckiego kina (I kościół-kaplica). Ta kaplica-kościół służył wiernym do dnia 9 maja 1936r, kiedy to - razem z dzwonnicą - uległa pożarowi, przypuszczalnie podpalona przez aktywistów komunistycznych.Wznoszenie gmachu obecnej świątyni zakończono 27 listopada 1965r. Obecnie parafia liczy niecałe 4100 wiernych, którzy mieszkają w Hajnówce i w ponad 30 okolicznych wsiach. Ta historia w wielkim skrócie przybliżyła nas do obchodów 100-lecia, które miały miejsce w dniu Konstytucji 3 Maja. Jak podkreślił bp Piotr Sawczuk „Patrzymy wstecz, by zobaczyć, że od wielu pokoleń w Hajnówce były budowane pełne ducha i nadprzyrodzonej mocy relacje z Panem Bogiem i z braćmi. Od wielu pokoleń byli wysyłani przez biskupa kapłani, aby żyjąc wśród ludzi, żyjąc na tej ziemi, głosili prawdy wieczne, prowadzili do zbawienia”.

 232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja była wyjątkowo uroczysta. Niezmiernie ucieszyła tak wielka liczba osób przybyłych na uroczystości. Konstytucja dla każdego obywatela powinna być wzorem do godnego, zgodnego z przyjętymi normami postępowania wobec siebie nawzajem i wobec Ojczyzny. Jest także symbolem mądrości, tożsamości narodowej. 

 

Cały materiał na stronie Urzędu Miasta Hajnówka