Otwarcie Targowiska w Czeremsze Otwarcie Targowiska Czeremcha. Gratuluję Panu Wójtowi i dziękuję za zaproszenie.

 

FB Jacek Bogucki