W obecności przyszłych użytkowników umowa podpisana!
Niemal 19 mln złotych na przebudowę Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu. Większość środków czyli 10 mln 800 tys zł pochodzi z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. 
Cieszę się że mogłem wspierać tę inwestycję i inne wnioski z Ciechanowca.
Gratuluję Panu Burmistrzowi Eugeniuszowi Święckiemu uzyskanego dziś jednogłośnie absolutorium oraz tego jak w ostatnich latach zmienia swoją Małą Ojczyznę!