„Na Iwana(Jana) na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych


 
„Na Iwana(Jana) na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych. Byliśmy rodzinnie jak większość z tysięcy uczestników tego pięknego tradycyjnego wydarzenia. Dziękuję Panu Wójtowi i Organizatorom za zaproszenie.