Dożynki Nowe Piekuty Dożynki Parafialno-Gminne w Nowych Piekutach. Dziękujemy za zaproszenie i dziękujemy Rolnikom za nasze pełne stoły. Przekazałem też promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz dodatkowe wsparcie dla samorządu. Łącznie prawie 2 mln zł!