Gmina Grodzisk


 W Grodzisku spotkaliśmy się z Wójtem Dariuszem Tatarczukiem by przekazać promesy dla Cerkwi i Kościoła z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz dodatkowe wsparcie dla Urzędu Gminy Grodzisk na łączną kwotę prawie 2,6 mln zł!