Warta Pamięci

 

84-ta rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę. 16 września rozpoczęliśmy Wartę Pamięci w Czajach-Wólce pod Pomnikiem Władysława Łukasiuka ps. Młot dowódcy VI Brygady Wileńskiej AK. Chwała Bohaterom!