W Bielsku Podlaskim wspólnie z samorządowcami i mieszkańcami rozmawialiśmy o przyspieszonym rozwoju w ostatnim czasie miasta i gmin z powiatu bielskiego dzięki dużym środkom , jakie otrzymały samorządy z programów rządowych. Przekazałem także promesy z ostatniej edycji na różne zadania inwestycyjne, do mieszkańców Bielsk Podlaski ponad 23 mln. zł a do całego powiatu łącznie ponad 120 mln. zł. Wśród dofinansowanych zadań są także zabytki, w tym cerkwie i kościoły. Jestem dumny, że mam swój udział w tym rozwoju.