Uroczystości w Olendach
 W Olendach w gminie Rudka pamięć o swoich bohaterach z 1954r.kiedy mieszkańcy w tym głównie kobiety przeciwstawiły się zarządzonej przez władze komunistyczne kolektywizacji. Uroczystość z okazji 70 rocznicy miała wyjątkową oprawę. Gratuluję Panu wójtowi Marcin Gawrysiak pięknej uroczystości i dziękuję Koło Gospodyń Wiejskich w Olendach i Gmina Rudka.

 

 

Źródło: FB Jacek Bogucki