Jjubileusz 80-lecia i XII Zjazd Absolwentów w Siemiatyczach
 Serdecznie dziękuję za zaproszenie i gratuluję Pani Dyrektor Bożena Krzyżanowska oraz organizatorom pięknej uroczystości!