Wypowiedź posła Jacka Boguckiego w odpowiedzi na sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy

Wypowiedź z dnia 1 kwietnia 2011 roku:

Poseł Jacek Bogucki: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po głosowaniach nad poprawkami wszystko stało się jasne. Pan marszałek nie dał mi nawet szans, żeby zagłosować nad własną poprawką.  Tak bardzo wam się spieszy, żeby przegrać wybory.
Posłowie PO świadomie manipulują ordynacją wyborczą. W moim województwie mówi się, że ten skandaliczny podział naszego województwa powstał w celu zwiększenia szans jednego z kandydatów.

Ten podział przekazałem już pani minister Julii Piterze. Mam nadzieję, że poczuje, że on śmierdzi bardziej niż dorsz.
Czy pan marszałek w porozumieniu z marszałkiem Senatu podejmie się sprawdzenia, z jakich przyczyn i dlaczego powstał taki podział? Czy też wolicie zgodnie ze starorzymską zasadą: dziel i rządź, dzielić i rządzić wbrew wszystkim i wszystkiemu? Cały czas oszukujecie. Może choć dziś powiecie prawdę, jak dzielono Polskę.