Wypowiedź posła Jacka Boguckiego w odpowiedzi na sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

Wypowiedź z dnia 24 marca 2011 roku:

Poseł Jacek Bogucki: Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Minister Rostowski mówił, że do OFE trafia 2/3 środków, które co roku wydajemy na budowę dróg. Ale czy pan minister pamięta o tym, że te 2/3 środków na budowę dróg to też są pożyczone pieniądze, pieniądze z obligacji? Pan minister mówił, że przychody z prywatyzacji miały w założeniu pokrywać wpłatę do OFE. A czy pan minister wie o tym, że w ubiegłym roku przychody z prywatyzacji wyniosły według wstępnych informacji 23 mld zł, czyli tyle, ile wpłacono do OFE - tyle pozbyliśmy się majątku? Czy w związku z tym wstrzymana zostanie prywatyzacja KGHiM, Orlenu, Krajowej Spółki Cukrowej, całego otoczenia rolnictwa?

Pan minister powiedział, że reforma z 1998 r. była błędna, że wtedy wprowadzono zmiany, które spowodowały takie zadłużenie państwa. Ja, jak i większość Polaków, mam teraz wątpliwość, czy to znów nie będzie błąd, który wtedy popełnił ówczesny wicemarszałek Senatu Donald Tusk i ówczesny poseł Bronisław Komorowski. Czy to znów nie będzie kolejny błąd? Dziękuję.