Wypowiedź posła Jacka Boguckiego z 86. posiedzenia Sejmu na temat rządowego projektu ustawy o efektywności energetycznej

Wypowiedź z 86. posiedzenia Sejmu:

Poseł Jacek Bogucki: Panie Marszałku! Pani Minister! W załączonych do druku sejmowego materiałach jest opinia Urzędu Regulacji Energetyki do tego projektu. Cytuję: Przyjęta formuła realizacji wsparcia efektywności energetycznej jest niesłychanie skomplikowana, trudna do realizacji i bardzo kosztowna, zarówno dla podmiotów zobowiązanych, jak i dla budżetu państwa.

Kolejne zdanie - nie ma gwarancji, że korzyści związane z wprowadzeniem białych certyfikatów przewyższą koszty, które generuje system. Natomiast jeśli system ten okaże się niewykonalny, to jego realizacja nie przyniesie żadnych pozytywnych efektów.

Także w opinii strony samorządowej jest takie zdanie: system białych certyfikatów będzie systemem skomplikowanym ze względu na konieczność rozbudowy narzędzi kontroli rzeczywistych poziomów oszczędności, wskazanych w przedstawionych do umorzenia certyfikatach. 
Mam pytanie: Czy udało się w czasie prac komisji poprawić wskazywane tu błędy? Czy nie będzie tak, że jedynym skutkiem tej ustawy będzie 1,5-2-procentowy wzrost cen energii według informacji podanej w uzasadnieniu, a podejrzewam, że ten wzrost będzie wyższy. Czy udało się poprawić te tak bardzo krytycznie ocenione zapisy? Dziękuję.