Wystąpienie posła Jacka Boguckiego na temat Kodeksu Wyborczego

Wystąpienie z dnia 2 lutego 2011 roku:

Poseł Jacek Bogucki: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam pytanie do posła sprawozdawcy. Czy naprawdę w Kodeksie wyborczym nie ma większych wad niż ta, którą próbujecie naprawić?

(Poseł Marek Wójcik: Nie ma.)

Poseł Jacek Bogucki: Podam wam przykład. Województwo podlaskie podzielono w wyborach do Senatu w taki sposób, że w jednym okręgu są 4 powiaty i 200 tys. mieszkańców, a w drugim okręgu 10 powiatów, 2 miasta i pół miliona mieszkańców. Jak się ma do tego norma przedstawicielstwa? Czy nie to w pierwszej kolejności powinno być zmienione, czy nie był to podział polityczny? I drugie pytanie: Czy nie większym problemem jest to, że stanowiska państwowe wykorzystywane są do prowadzenia kampanii także w mediach? I czy na przykład, za moim wzorem - kiedy 5 lat temu pierwszy raz startowałem w wyborach do Sejmu, to od 1 września wziąłem urlop jako starosta - premier, ministrowie, którzy będą kandydować, szefowie państwowych instytucji wezmą urlopy i nie będą w mediach wspomagać kampanii wyborczej? Czy to nie są te problemy, które powinniśmy rozwiązać w tej ustawie? Dziękuję.