XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym2 czerwca w Szepietowie odbyła się XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem. To największa impreza wystawienniczo-targowa w tej części Polski. Corocznie kilkadziesiąt tysięcy rolników gromadzi się w ostatni weekend czerwca by pokazać swój dorobek i poszukać nowych technologii, nowych rozwiązań. Poseł Jacek Bogucki stwierdził w swoim wystąpieniu, że od lat 80tych ubiegłego wieku przyjeżdża do Szepietowa -"Mieszkam przecież kilkanaście kilometrów stąd..."
Rolnicy Podlasia osiągnęli wiele swoją pracą. To tu wbrew wszystkim i wszystkiemu trwali przy produkcji zwierzęcej, to tu przybywało krów, gdy inni likwidowali hodowlę.

Dziś nasi rolnicy uważani są za najlepszych w Polsce. By dalej konkurować, by utrzymać się we wspólnej Europie rolnicy Podlasia i całej Polski mają prawo oczekiwać i żądać równego traktowania, jednakowego wsparcia. A Minister Rolnictwa i Polski Rząd mają obowiązek im to zapewnić. Mają obowiązek zapewnić takie same dopłaty, mają obowiązek zapewnić takie samo wsparcie krajowe, jakie mają rolnicy starej części UE. Bez tego, przy takich samych, a często wyższych kosztach produkcji polscy rolnicy konkurencji nie wytrzymają.