Sejm nie uchwalił ustawy o spółdzielniach

Sejm nie uchwalił ustawy o spółdzielniach, która miała regulować zasady powoływania i organizacji związków spółdzielczych oraz Krajowej Rady Spółdzielczej, a także zasady nadzoru nad spółdzielniami i związkami spółdzielczymi. Projekt ustawy w tej sprawie odrzuciły wszystkie kluby parlamentarne oprócz Platformy Obywatelskiej. 
"Ta ustawa miała rozstrzygać o przyszłości spółdzielczości w Polsce. Już na etapie prac w podkomisji zgłaszaliśmy wiele uwag, ale część z nich nie została przyjęta. Generalnie projekt ten nie poprawiał sytuacji spółdzielni, nie zmieniał stosunków panujących w spółdzielniach i nie ograniczał władzy prezesów, wbrew temu, co projektodawcy o swoim dziele mówili. Projekt był zagrożeniem dla funkcjonowania spółdzielczości w Polsce i dlatego głosowaliśmy przeciw.
Trzeba stworzyć dobry projekt ustawy o spółdzielniach i PiS zajmie się tym w nowej kadencji, w porozumieniu ze środowiskami spółdzielczymi i ekspertami. Ważne jest, aby prawo spółdzielcze uwzględniało specyfikę różnych rodzajów spółdzielni" - powiedział PAP poseł Jacek Bogucki.