Podziękowanie


Serdecznie dziękuję za pomoc w kampanii wyborczej oraz okazane mi zaufanie w wyborach 9 października. Dzięki Państwa poparciu będę nadal pracował w Sejmie dla dobra naszej ziemi, regionu i Polski.