Zapraszam na wyboryMimo, że często tak trudno, a może właśnie dlatego nie bądźmy obojętni
Idźmy na wybory.
Nasza ziemia zasługuje na więcej.