Powiatowe obchody Dnia Strażaka
Wysokie Mazowieckie 

31 maja 2012 odbyły się uroczystości związane z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Koc powitał przybyłych gości. Po wręczeniu odznaczeń i awansów przedstawiciele władz złożyli życzenia strażakom.




Spotkanie było okazją do podziękowania władzom samorządowym oraz instytucjom współdziałającym za wspólne 20 lat służby społeczeństwu. Przekazano pamiątkowe medale. Medal otrzymał również Poseł na Sejm RP Jacek Bogucki - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wysokiem Mazowieckiem.
__

W obchodach udział wzięli burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu, strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz zaproszeni goście i emerytowani strażacy KP PSP. W uroczystości uczestniczyli również strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wraz ze sztandarami jednostek OSP, członkowie ZPZ OSP RP.  
Więcej informacji na stronie KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem





Źródło: http://www.wysokiemazowieckie.straz.bialystok.pl/news/album2/index2.html