X Edycja Konkursu Historycznego ,, Epoka Prymasa Tysiąclecia "

 
30 maja 2012 roku odbyła się X Edycja Konkursu Historycznego "Epoka Prymasa Tysiąclecia". Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie. 


W konkursie "Epoka Prymasa Tysiąclecia" wzięli udział uczniowie gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.


Dzięki uczestnictwu w konkursie młodzież rozwija poczucie tożsamości narodowej. Uczy się krytycznie oceniać otaczającą rzeczywistość i zauważać autorytety moralne. Jednym z nich jest Kardynał Stefan  Wyszyński, który był człowiekiem poświęcającym swoje życie ciężkiej pracy i modlitwie.

Tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter, gdyż konkurs odbywał się już po raz dziesiąty.