Rozmowy polsko-irańskie


Fot. Rozmowy polsko-irańskie
Sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się dziś z oficjalną częścią delegacji prowincji Khorasan, Islamskiej Republiki Iranu, która rozpoczęła misję gospodarczą w Polsce w dniu 18 stycznia 2016 r. 
Celem wizyty irańskich przedsiębiorców oraz władz prowincji Khorasan w Polsce jest zapoznanie się ze specyfiką polskiej gospodarki, identyfikacja wspólnych polsko-irańskich obszarów współpracy, również w dziedzinie rolnictwa, a także pozyskanie kontaktów dla wspólnych przedsięwzięć biznesowych pomiędzy polskimi i irańskimi partnerami.
Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dwa dni po ogłoszeniu przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone Ameryki zniesienia sankcji nałożonych na Islamską Republikę Iranu oznacza że współpraca z polskimi podmiotami sektora rolnego cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród irańskich podmiotów. Polska ma dobrą reputację w Iranie, postrzegana jest przez pryzmat pracy polskich inżynierów, którzy przed nałożeniem przez społeczność międzynarodową sankcji budowali z powodzeniem infrastrukturę irańską.
Minister Jacek Bogucki podkreślił zainteresowanie strony polskiej rozwojem obopólnie korzystnych relacji pomiędzy polskimi i irańskimi podmiotami. Strona polska wyraziła zainteresowanie zbilansowaniem wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi, tym bardziej że walory jakościowe i smakowe polskiej żywności coraz częściej doceniają wymagający konsumenci krajów Europy Zachodniej. Wskazano również na możliwość nawiązania współpracy irańskich podmiotów ze spółkami kapitałowymi Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie hodowli zwierząt i upraw roślin. 
Strona irańska zidentyfikowała potencjalne obszary współpracy handlowo-inwestycyjnej pomiędzy polskimi i irańskimi przedsiębiorcami, do których w szczególności należy modernizacja irańskiego rolnictwa, zwiększenie jego wydajności poprzez zasilenia irańskiego rolnictwa nowym materiałem genetycznym, maszynami rolniczymi, nowoczesnymi środkami ochrony roślin, nawozami oraz know how w dziedzinie upraw szklarniowych i irygacji. Ponadto wyrażono zainteresowanie zakupem polskiego zboża (jęczmień i pszenica), pasz, mięsa wołowego i drobiowego, a także nawiązaniem współpracy naukowo-eksperckiej w dziedzinie rolnictwa. Strona irańska przekazała także informacje nt. możliwości eksportowych irańskiego rolnictwa, zachęcając do zakupu irańskich świeżych i suszonych owoców (granty, kiwi), szafranu, pistacji i rodzynek.
Obie strony zgodnie przyznały, że polskie i irańskie rolnictwo, ze względu na różne warunki klimatyczne, jest względem siebie komplementarne i w związku z tym podmioty sektora rolnego obu krajów nie konkurują ze sobą na rynkach światowych, a wzajemna współpraca zwiększy konkurencyjność zarówno polskich, jak i irańskich podmiotów.

 http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozmowy-polsko-iranskie3