Targi Polagra Premiery


Fot. Oficjalne otwarcie targówPostęp techniczny i naukowy na polskiej wsi jest niesamowity, a dokonania rolników i osób z rolnictwem współpracujących widoczne są na każdym kroku – powiedział dzisiaj sekretarz stanu Jacek Bogucki, podczas uroczystego otwarcia odbywających się w Poznaniu targów Polagra Premiery.
Wiceminister podkreślił znaczenie tego typu wydarzeń targowych, umożliwiających producentom rolnym kontakt z przedstawicielami nauki i przemysłu. – Jestem przekonany, że tegoroczna edycja przyniesie polskiej wsi  kolejne nowe propozycje i rozwiązania. Natomiast prowadzona przez polski rząd polityka, a także unijne wsparcie umożliwią rolnikom korzystanie z tych nowinek – mówił.
Jacek Bogucki poinformował, że również w tym celu – doskonalenia działań podejmowanych z korzyścią dla producentów rolnych – został powołany Zespół ekspertów opracowujący  „Pakt dla obszarów wiejskich”.
– Celem zarówno dokumentu programowego, jak i powołanego Zespołu, jest integracja i zaangażowanie wielu podmiotów, w tym administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych oraz samorządu rolniczego w realizację wspólnego celu, jakim jest szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich. Dlatego zachęcam do współdziałania i dzielenia się opiniami – podkreślił wiceminister.
Targi Polagra Premiery, to także szereg imprez towarzyszących. Jedną z nich było Forum Producentów Rolnych. Zwracając się do uczestników debaty Jacek Bogucki zwrócił uwagę na fakt, że sektor produkcji rolnej w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie. Wskazują na to dane dotyczące produkcji żywnościowej, eksportu produktów rolnych, jak również informacje dotyczące kondycji polskich gospodarstw. Wszystko to sprawia, że Polska staje się ważnym producentem żywności wysokiej jakości. – Polscy rolnicy wyróżniają się na tle producentów z pozostałych krajów UE. Posiadają jedne z najwyższych kwalifikacji zawodowych w Europie. Dodatkowo zgodnie ze statystykami w Polsce mamy najwięcej młodych, a co za tym idzie aktywnych i innowacyjnych rolników – mówił.
Sekretarz stanu Jacek Bogucki wziął również udział w XI Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Temat ten staje się coraz bardziej popularny w ostatnich latach. Świadczy o tym wzrost produkcji rzepaku, wynikający w znacznej mierze z działań podejmowanych przez producentów rolnych w zakresie doskonalenia technologii produkcji, jak również z rosnącego zapotrzebowania ze strony sektora biopaliwowego.
Wiceminister podkreślił, że dotychczasowe wykorzystanie rzepaku na cele biopaliwowe nie zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu, a wręcz przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.
– Ważne jest, aby nowe rozwiązania w obszarze biopaliw sprzyjały dalszemu wykorzystaniu surowców rolnych na cele biopaliwowe. Jesteśmy świadomi nowych wyzwań wynikających z polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, jakie stawiane są przed sektorem rolnym i sektorem biopaliw – powiedział.
W trakcie rozmów i spotkań oraz podczas zwiedzania ekspozycji wystawienniczej  Jacek Bogucki podkreślał, że tendencje rozwojowe przyczyniają się do poprawy jakości produkcji i warunków pracy w gospodarstwach. Niemniej jednak dalszy wzrost konkurencyjności polskiego sektora produkcji rolnej pozostaje nadrzędnym priorytetem prowadzonej polityki na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Dlatego też wsparcie rozwoju i modernizacji gospodarstw, przyczyniające się do poprawy ich konkurencyjności, jest priorytetem wsparcia realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Na ten właśnie cel, a więc wzmocnienie konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, skierowana została największa cześć budżetu PROW 2014-2020.
Targi Polagra Premiery potrwają do niedzieli. Już po raz szósty są miejscem, gdzie polscy użytkownicy maszyn rolniczych mogą zapoznać się z nowinkami ze świata. Podczas targów firmy prezentują wysokiej jakości sprzęt rolniczy oraz funkcjonalne narzędzia rolnicze odpowiednio dopasowane do potrzeb właścicieli gospodarstw. Coraz więcej rolników poszukuje nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych aby poprawiać konkurencyjność swoich gospodarstw. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań producenci maszyn pokazują, że praca w gospodarstwie rolnym może być coraz bardziej komfortowa i bezpieczna. Wśród wystawców obecni są także producenci i dystrybutorzy nawozów, nasion i środków do ochrony roślin. Ekspozycję dopełnia oferta pasz, wyposażenia serwisów maszyn rolniczych, sprzętu zootechnicznego i weterynaryjnego. Targi są także okazją to spotkania z ekspertami  ministerstwa rolnictwa na specjalnie w tym celu stworzonym stoisku, a także z przedstawicielami prasy branżowej, związków i stowarzyszeń.

 http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Najnowoczesniejsza-technologia-dla-rolnictwa