Spotkanie z przedstawicielami sektora wieprzowinySekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się dziś z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych.

W czasie spotkania poruszono temat aktualnej sytuacji na rynku wieprzowiny.
Minister Jacek Bogucki przedstawił informację na temat podejmowanych doraźnych i długofalowych działań mających na celu poprawę sytuacji w sektorze wieprzowiny. Dyskusja dotyczyła także wsparcia finansowego dla producentów świń przewidzianego w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych.
Sekretarz stanu poinformował, że projekt ten jest obecnie kierowany do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów.
Przedstawiciele producentów świń przedstawiali także postulaty dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru świń.informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Spotkanie-z-przedstawicielami-sektora-wieprzowiny