Spotkanie z branżą mleczarską

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel oraz wiceminister Jacek Bogucki podczas spotkania z przedstawicielami spółdzielni mleczarskich  
Spotkanie miało na celu poinformowanie producentów oraz przetwórców mleka o działaniach podejmowanych przez resort rolnictwa.
- Chcemy rozmawiać, słuchać wniosków i doświadczeń. Wspólnie będziemy dążyć do tego, aby rynek mleka był stabilny. W tym celu także na forum Unii Europejskiej będziemy podejmować odpowiednie działania – mówił Krzysztof Jurgiel.
Minister poinformował, że na najbliższym posiedzeniu unijnej rady ministrów Agrifish, Polska złoży wniosek o podjęciu działań interwencyjnych na rynku mleka.
Minister Jurgiel podkreślił, że zdecydowanie trzeba domagać się zmiany rozporządzeń dotyczących rynków rolnych w obszarze zarządzania ryzykiem. Zdaniem ministra stwierdzenia zawarte w aktach legislacyjnych UE, odnośnie podejmowania przez Komisję Europejską działań w związku z kryzysem, powinny być bardziej konkretne.
Sekretarz stanu Jacek Bogucki przedstawił listę działań podejmowanych przez polski rząd w kierunku poprawy sytuacji na poszczególnych rynkach, w tym na rynku mleka. Przypomniał o przygotowanym wsparciu dla producentów mleka, którzy w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15000 kg. Środki będą wypłacane zgodnie z zapisami rozporządzenia, przyjętego już przez Radę Ministrów.

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Spotkanie-z-branza-mleczarska2