Spotkanie polskich organizacji rolniczych – członków COPA COGECA

Fot. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania z przedstawicielami COPA-COGECA

Fot. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania z przedstawicielami COPA-COGECA
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się dziś spotkanie polskich organizacji rolniczych – członków COPA COGECA. Dyskutowano na temat stanowiska polskich organizacji członkowskich, które będzie prezentowane w Brukseli w dniach 18-19 lutego br. podczas posiedzenia Prezydium COPA CODECA. Na spotkanie został zaproszony sekretarz stanu Jacek Bogucki, który podkreślił ważną rolę jaką przy podejmowaniu decyzji na unijnych forach pełni wspólny głos środowiska rolniczego.
Wśród tematów poruszanych podczas spotkania  omówiono trudną sytuację na rynkach rolnych, przede wszystkim w sektorze wieprzowiny i produktów mlecznych oraz środków podejmowanych w tych kwestiach przez państwa członkowskie.
Uczestnicy spotkania poruszyli tematy dotyczące działań w dziedzinie klimatu, jego skutków dla sektora rolnego oraz pakietu energetyczno – klimatycznego.
Ważnym elementem spotkania była przekazana informacja na temat poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw żywności, handlu międzynarodowego i ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele polskich organizacji rolniczych – członkowie COPA COGECA: Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz pracownicy merytoryczni Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Spotkanie-polskich-organizacji-rolniczych-czlonkow-COPA-COGECA