Spotkanie z przedstawicielami sektora drobiu


Sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się dziś z przedstawicielami sektora drobiu. Podczas spotkania poruszono kwestie m.in. ochrony rynku przed napływem mięsa drobiowego z importu, dopuszczenia białka zwierzęcego do krzyżowego skarmiania, wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. zakazu stosowania soi GMO, funduszu promocji mięsa drobiowego czy zagrożeń wynikających z powstawania ferm wielkoprzemysłowych.
Sekretarz stanu wyraził zrozumienie dla problemów branży, informując, że kwestie ochrony rynku są dla Polski kluczowe i podejmowane również na forum UE czy w ramach negocjacji WTO. Polska jako jedyna opowiada się za subsydiami eksportowymi.
Ponadto omówiona została sytuacja na rynku drobiu w kontekście wymiany handlowej. Polskie drobiarstwo rozwija się dynamicznie, czego wynikiem jest znaczący eksport mięsa drobiowego przy niewielkim jego imporcie.
Sekretarz stanu poinformował, że w planach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wspieranie rodzinnych gospodarstw rolnych, które są podstawą ustroju rolnego w Polsce.
Wyraził także chęć ścisłej współpracy z organizacjami sektora drobiu celem wypracowania rozwiązań problemów branży.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Spotkanie-z-przedstawicielami-sektora-drobiu