Podlaskie święto chleba w Ciechanowcuhttp://www.wysokomazowiecki24.pl/news/ciechanowiec/6230.html

http://www.wysokomazowiecki24.pl/news/ciechanowiec/6230.html


Na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka od 1989 roku odbywały się dożynki w skansenie, które w roku 2001 zostały przekształcone w Podlaskie Święto Chleba. Patronat nad imprezą sprawują Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.

informacja prasowa http://www.muzeumrolnictwa.pl/images/chleb2016/index.php;  http://www.wysokomazowiecki24.pl/news/ciechanowiec/6230.html; https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/pod_patronatem_wrot_podlasia/patronat-podlaskie-swieto-chleba-w-ciechanowcu.html