Konferencja w MariborzeSekretarz stanu Jacek Bogucki 19 sierpnia uczestniczył w zorganizowanej w Mariborze, na terenie Słowenii, Konferencji Ministerialnej pt. „Konsumenci mają prawo do informacji”.
W spotkaniu, przygotowanym z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności Republiki Słowenii, udział wzięli ministrowie rolnictwa i ich przedstawiciele pochodzący m.in. z Austrii, Bułgarii, Belgii, Chorwacji, Czech, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Rumunii oraz Słowacji.
Głównym celem konferencji było omówienie kwestii związanych z aktualnymi oczekiwaniami konsumentów, przede wszystkim w zakresie informacji na temat kraju lub miejsca pochodzenia żywności i jej jakości.
Przedstawione zostały informacje na temat unijnych i krajowych działań legislacyjnych dotyczących znakowania żywności.
W części poświęconej informowaniu konsumentów zwrócono uwagę, iż obecnie wskazywanie kraju pochodzenia jest dobrowolne, a obowiązkowe tylko w przypadku niektórych produktów rolnych.
W toku dyskusji, podkreślono znaczenie polityki jakości żywności, jako narzędzia wspomagającego wskazywanie konsumentom właściwości i tradycji związanych z zarejestrowanymi produktami. Dla producentów systemy jakości stanowią narzędzie wspierające sprzedaż ich produktów, przy jednoczesnym zapewnieniu im ochrony prawnej przed nadużyciami związanymi z fałszowaniem nazw produktów.
Zabierając głos w dyskusji, sekretarz stanu  Jacek Bogucki podkreślał, że w aspektach znakowania żywności krajem pochodzenia oraz wprowadzania systemów jakości, wskazane byłoby stosowanie jednolitej polityki na poziomie Unii Europejskiej. Zaznaczył również, że budowanie jednego, a przede wszystkim jednolitego systemu europejskiej marki żywności pozwoliłoby na promowanie unijnych produktów na rynkach zewnętrznych, jako produktów o najwyższej światowej jakości. Takie działania pomogłyby w eksporcie produktów poza UE i rozwiązanie problemu cen skupu produktów rolnych i nadwyżki żywności na rynku europejskim.

informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Konferencja-w-Mariborze