Nieformalna Rada Ministrów Rolnictwa UE w Bratysławie

Fot. Uczestnicy nieformalnej Rada Ministrów Rolnictwa UE w Bratysławie
Sekretarz Stanu Jacek Bogucki uczestniczył w posiedzeniu nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa UE, która odbywała się 13 bm. w Bratysławie.
Podczas spotkania dyskutowane były kwestie wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności, w tym w jaki sposób można zachęcić rolników do rozwijania struktury horyzontalnej oraz współpracy pionowej w obrębie łańcucha dostaw żywności. Poruszono również kwestie: nieuczciwych praktyk handlowych, przejrzystości rynku i bardziej sprawiedliwego podziału marż w łańcuchu dostaw żywności.
W swoim wystąpieniu Jacek Bogucki podkreślił, że na rynku unijnym występuje duże zróżnicowanie pomiędzy krajami pod względem zaawansowania procesów integracyjnych w ramach łańcucha dostaw żywności. W naszej ocenie należy odpowiednio dostosować instrumenty, zachęty dla rolników, w tym również wprowadzić narzędzia stymulujące procesy tworzenia wspólnych struktur. Istotne jest dalsze wspieranie tworzenia grup, ale też organizacji producentów. Należy zwrócić większą uwagę na powiązanie otrzymywanej pomocy z okresem funkcjonowania grup. Ponadto należy uprościć wymogi i procedury formalne, które działają niekorzystnie na  rozwijanie  struktur. Przepisy powinny być bardziej jednoznaczne, przejrzyste i przyjazne w stosowaniu. 
– Osiągnięcie przejrzystości procesu ustalania cen w obrębie całego łańcucha dostaw żywności można zrealizować przede wszystkim poprzez rozszerzenie obecnego zakresu badań rynkowych prowadzonych przez kraje członkowskie – podkreślił sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Dodał również, że aby wyniki prowadzonych przez poszczególne kraje członkowskie notowań cen były porównywalne i umożliwiały prowadzenie analiz, należy ujednolicić (szczegółowo określić) zakres notowań wraz z definicjami w aktach prawnych UE.
Obecnie na poziomie UE nie ma żadnego konkretnego mechanizmu służącego zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych. Dlatego też Komisja Europejska powinna przedstawić jednolitą definicję takich praktyk handlowych. Nieuczciwe działania występują we wszystkich krajach UE z różnym natężeniem i o różnym charakterze. Ten problem narasta od lat. Rozwiązania na poziomie unijnym wzmocniłyby wprowadzone przez poszczególne kraje rozwiązania krajowe zakazujące nieuczciwych praktyk handlowych – zaznaczył Jacek Bogucki.
Sekretarz stanu i duża część ministrów zaapelowali do Komisji Europejskiej o pilne wprowadzenie przepisów zakazujących nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez stronę silniejszą w łańcuchu dostaw żywności oraz większy monitoring cen i dystrybucja wartości dodanej.


Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Nieformalna-Rada-Ministrow-Rolnictwa-UE-w-Bratyslawie