Pomoc producentom mleka

Fot. Konferencja prasowa sekretarza stanu Jacka Boguckiego oraz prezesa ARR Łukasza Hołubowskiego

 - W środę minął termin składania wniosków przez producentów mleka, którzy chcieli skorzystać z mechanizmu unijnej pomocy dotyczącej ograniczenia produkcji mleka w IV kwartale tego roku – poinformował sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Komisja Europejska zaproponowała w lipcu pakiet wsparcia. 9 września zostały opublikowane dwa rozporządzenia delegowane KE dotyczące pomocy dla producentów mleka w wysokości 500 mln euro.
Na ograniczenie produkcji mleka KE przeznaczyła 150 mln euro w skali UE.
- Agencja Rynku Rolnego zweryfikowała złożone do niej wnioski od producentów mleka, którzy chcą ograniczyć produkcję w IV kwartale br. – podkreślił sekretarz stanu, który dodał, że – jesteśmy jednym z pierwszych krajów Unii Europejskiej, który już jest gotowy do złożenia wniosku do Komisji Europejskiej.
- Jest to mechanizm dodatkowy – zwrócił uwagę sekretarz stanu Jacek Bogucki podkreślając przy tym, że – podstawowy mechanizm dotyczy tych producentów, którzy chcą produkować mleko.
Na pomoc dostosowawczą przeznaczono 350 mln euro, z czego dla Polski przewidziana została kwota 22 670 129 euro. Będzie ona wypłacana producentom mleka lub producentom w innych sektorach hodowlanych, którzy zrealizują jedno lub więcej następujących działań:
1) redukcja produkcji ponad przewidzianą w projekcie rozporządzenia delegowanego dotyczącego pomocy dla dobrowolnej redukcji mleka lub niezwiększanie produkcji,
2) rolnictwo w małej skali,
3) stosowanie ekstensywnych metod produkcji,
4) stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu,
5) wdrażanie projektów współpracy,
6) wdrażanie systemów jakościowych mających na celu promocję jakości i wartości dodanej,
7) szkolenia w zakresie instrumentów finansowych i instrumentów zarządzania ryzykiem.
- Złożonych zostało blisko 4 tysiące wniosków, z czego 3777 otrzymało pozytywną weryfikację – poinformował prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski.
Składający wnioski zadeklarowali łączne ograniczenie produkcji w wysokości 60 mln kg mleka, na kwotę przekraczającą 34 mln złotych.
Sekretarz stanu Jacek Bogucki poinformował ponadto, że trwają bardzo szczegółowe konsultacje z rolnikami i organizacjami rolniczymi dotyczące rozdysponowania ponad 22 mln euro przyznanych Polsce na pomoc dostosowawczą.


informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pomoc-producentom-mleka