Rozmowy polsko-białoruskie


Foto. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania z wiceministrem Białorusi

Na marginesie targów POLAGRA FOOD sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się dziś z zastępcą ministra rolnictwa i wyżywienia Białorusi Igorem Bryło. 
-Jest mi niezmiernie miło, że przyjął Pan zaproszenie do udziału w Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD. Jest to wydarzenie z długoletnią tradycją, ale aktywnie podążające za zmianami w branży spożywczej i nieustannie otwierające się na jej potrzeby wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej – powiedział podczas spotkania sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Zapewnił on także, że przywiązujemy dużą wagę do rozwoju dobrej, dwustronnej współpracy w obszarze rolnictwa z Białorusią i chcemy podtrzymywać dobrosąsiedzkie kontakty.
– Cieszy nas konstruktywny dialog prowadzony np. podczas posiedzeń grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa, a także w ramach kontaktów służb weterynaryjnych i fitosanitarnych, czy  na spotkaniach na szczeblu ministerialnym – podkreślił Jacek Bogucki i dodał, że Republika Białorusi jest ważnym partnerem Polski w kontekście handlu towarami rolno-spożywczymi.
Sekretarz stanu wyraził także nadzieję, że polska żywność, która już jest obecna na rynku białoruskim, zyska w tym kraju jeszcze większe grono zadowolonych konsumentów dzięki realizowanemu na rynku białoruskim, Programowi Promocji Żywności Smaki Europy – Jakość i Tradycja.
Białoruś to jeden z głównych odbiorców polskich produktów rolno-spożywczych w grupie krajów pozaunijnych. Rynek ten jest dla nas atrakcyjny ze względu na bliskie położenie oraz członkostwo Białorusi w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
W pierwszym półroczu tego roku wartość eksportu rolnego do Białorusi wyniosła 204,9 mln EUR, co oznacza  wzrost o 41,5 w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Na rynek białoruski eksportujemy głównie: jabłka, pomidory, mleko i jego przetwory.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozmowy-polsko-bialoruskie