Stanowcze decyzje w sprawie ASF

Fot. Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF
– Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie. Rozpoczęliśmy już proces zdejmowania swiń z rynku w obszarze zagrożonym.
 Są też prowadzone procedury w celu pozyskania dalszych środków finansowych na zapewnienie skupu, po cenach rynkowych,  około stu tysięcy sztuk trzody chlewnej i przerobienie ich na konserwy – powiedział dziś minister Krzysztof Jurgiel podczas kolejnego posiedzenia działającej w resorcie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.
Minister za niezbędne uznał przyspieszenie redukcji populacji dzików, które stanowią podstawowy wektor przenoszenia ASF.
– Chciałbym, aby zrobiły to koła łowieckie dobrowolnie, ale jeśli ta procedura nie ruszy to  na mocy nowej ustawy będą wydawane decyzje administracyjne – zapowiedział minister Jurgiel i dodał, że zapisy tej ustawy  będą bezwzględnie egzekwowane.
Ustawa, która  wprowadzi nowe rozwiązania, niezbędne do skutecznego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby, została już podpisana przez Prezydenta RP i czeka na opublikowanie. Wprowadzone tą ustawą zmiany pozwolą Inspekcji Weterynaryjnej na podejmowanie skuteczniejszych działań w celu  zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Stanowcze-decyzje-w-sprawie-ASF