Kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu

Z udziałem ministra Krzysztofa Jurgiela odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF.
Minister Jurgiel poinformował, że decyzją premier Beaty Szydło sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki został pełnomocnikiem rządu ds. działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP.
Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, która wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu, daje ona możliwość skuteczniejszego działania IW. Jej j przepisy będą egzekwowane z całą surowością.
Członkowie Zespołu przedstawili stan realizacji zadań wyznaczonych na poprzednich spotkaniach.
Omówiono stopień realizacji oraz zalecenia dla poszczególnych służb.
MSWiA, MRiRW oraz MŚ mają podjąć działania w celu określenia liczby dzików w Polsce w podziale na poszczególne nadleśnictwa.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Kolejne-posiedzenie-Miedzyresortowego-Zespolu