Otwarcie dróg w Czyżewie


Od zwiedzania „Muzeum Ziemi Czyżewskiej” rozpoczęła się w dniu 28 października 2016r. uroczystość otwarcia inwestycji zrealizowanej w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 pn. „ Integracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Klukowo i Czyżew z układem komunikacyjnym Podlasia”.
     W ramach tego programu zrealizowano przebudowę drogi Czyżew Ruś Wieś-Ołdaki Magna Brok, ul. Kolejową od dworca PKP do granicy gminy Czyżew i odcinek drogi na terenie gminy Klukowo o łącznej długości 8,888 km i całkowitej wartość inwestycji 4.778.258,47 złotych, z czego udział Województwa wyniósł 2.372.283,16zł.( około 50 % ), Powiatu 1.184.958,30 zł., Gminy Czyżew 711.898,71zł. i Gminy Klukowo 509.118,30zł.
    Na uroczystość otwarcia i poświęcenia inwestycji przybyli: przedstawiciele administracji rządowej w osobach Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jacka Boguckiego i Wojewody Podlaskiego Pana Bogdana Paszkowskiego, samorządowcy: Starosta Wysokomazowiecki Pan Bogdan Zieliński i Wicestarosta Pan Leszek Gruchała, gospodarze gmin: Czyżewa Pani Burmistrz Anna Bogucka i Wójt Gminy Klukowo Pan Piotr Uszyński radni Rady Powiatu i radni rad gmin Klukowo i Czyżew, komendanci Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej i Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Dyrektor i Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz Prezes Przedsiębiorstwa „TRAKT”- wykonawcy inwestycji. Po ceremonii przecięcia wstęgi, Ks. Kanonik Eugeniusz Sochacki odmówił z zebranymi modlitwę i dokonał poświęcenia drogi.
    W przemówieniach swoich zarówno Pan Minister, Wojewoda, Starosta, Pani Burmistrz jak i Wójt Gminy Klukowo, podkreślali znaczenie realizowanych sieci dróg w układzie komunikacyjnym Podlasia dla poprawy warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz bardzo dobrą współpracę pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji rządowej i samorządowej – powiatowej i gminnej przy realizacji tak ważnych dla regionu zadań.

Informacja prasowa  http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=210&subsub=0&menu=333&artykul=2182&akcja=artykul