Z wizytą w Chińskiej Republice Ludowej


Foto. Rozmowy sekretarza stanu Jacka Boguckiego z wiceministrem rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej Qu Dongyu
Sekretarz stanu Jacek Bogucki rozpoczął dziś wizytę w Chińskiej Republice Ludowej. W pierwszym dniu pobytu w Chinach odbyło się spotkanie z wiceministrem rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej Qu Dongyu. Było to kolejne spotkanie na szczeblu ministerialnym resortów rolnictwa Polski i Chin.
Rozmowy dotyczyły relacji w dziedzinie rolnictwa, zarówno w wymiarze dwustronnym jak i wielostronnym, a także planów dalszej współpracy na rok 2017. Minister Qu Dongyu  podkreślał znaczenie  Polski jako wiodącego partnera Chin w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zasygnalizował potrzebę dalszego pogłębiania wymiany naukowo-eksperckiej w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej.
Sekretarz stanu Jacek Bogucki wyraził zadowolenie strony polskiej z osiągniętych postępów w zakresie dostępu polskiej żywności do rynku chińskiego. W szczególności podziękował stronie chińskiej za wsparcie w procesie otwierania rynku na nowe produkty rolno-spożywcze m.in. jabłka, jaja wylęgowe oraz pisklęta jednodniowe z Polski. Podniósł także, istotną dla Polski, kwestię uznania regionalizacji produkcji trzody chlewnej w odniesieniu do wirusa ASF.
Jutro Jacek Bogucki weźmie udział w oficjalnym otwarciu targów Anufood China 2016, podczas których Polska pełni rolę kraju partnerskiego.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Z-wizyta-w-Chinskiej-Republice-Ludowej