Spotkanie z dziennikarzami z Serbii

Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania z dziennikarzami serbskimi
Sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się dzisiaj z grupą dziennikarzy serbskich, przedstawicieli najważniejszych stacji telewizyjnych i dzienników Republiki Serbii. Wizyta dziennikarzy została zorganizowana przez Delegaturę UE w Serbii przy współpracy z British Council.
Dziennikarze serbscy byli zainteresowani głównie polsko-serbską wymianą handlową w obszarze owoców, a także funkcjonowaniem polskiego rolnictwa od momentu wejścia do UE.
Wiceminister Bogucki poinformował o działaniach prowadzonych przez stronę polską w odniesieniu do jabłek. Wskazał na rozmowy z Komisją Europejską nt. mechanizmów pomocowych oraz stosowanie najnowocześniej bazy przechowalniczej, a także prace podejmowanie w celu pozyskania nowych rynków zbytu.
Na pytanie o możliwości zwiększenia eksportu polskich artykułów rolno-spożywczych do Serbii, Jacek Bogucki odpowiedział, że dla rozwoju wymiany handlowej ważna jest likwidacja barier w zakresie fitosanitarnym, a także nawiązywanie relacji biznesowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi obu krajów. W odpowiedzi na pytania serbskich dziennikarzy o doświadczenia związane z transformacją sektora rolnego, w związku z przystąpieniem Polski do UE, wiceminister Bogucki podkreślił, że polscy producenci rolni korzystając z nowoczesnych technologii i rozwiązań, które oferuje Unia Europejska zachowali polską specyfikę i tradycję. Pozwoliło to Polsce zdobyć konkurencyjną pozycję na światowych rynkach.


Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Spotkanie-z-dziennikarzami-z-Serbii