Zielone targi w Szepietowie


W miniony weekend do Szepietowa przybyły tłumy zwiedzających. Zielona Gala to prestiżowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem impreza, organizowana przede wszystkim z myślą o hodowcach bydła.
W wydarzeniu uczestniczył sekretarz stanu Jacek Bogucki, który wręczył nagrody wyróżnionym firmom.
Podczas XII edycji targów wystawcy zaprezentowali najnowsze technologie do produkcji sianokiszonek i siana, a także do transportu i zadawania pasz. Pokazom maszynowym po raz kolejny towarzyszyła demonstracja bezpiecznej pracy maszyn, zorganizowana z inicjatywy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Białymstoku. Udzielono wielu wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania i sprawdzania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych.
Jubileuszowa, dziesiąta edycja Podlaskich Targów Budownictwa Wiejskiego przyciągnęła do Szepietowa dziesiątki wystawców, którzy prezentowali najnowsze technologie w budownictwie inwentarskim. Można było się dowiedzieć jak nowocześnie i zgodnie z trendami wybudować budynki gospodarcze. Prezentowano rozwiązania drewniane, stalowe oraz te tradycyjne i najchętniej wybierane przez rolników – murowane.
Na stałe do kalendarium imprez wpisał się Czempionat Koni Sokólskich, od kilku już lat towarzyszący Zielonej Gali i Podlaskim Targom Budownictwa Wiejskiego. W tym roku hodowcy zaprezentowali kilkadziesiąt najpiękniejszych okazów tej rasy.
Podczas targów jak zawsze można było uzyskać fachowe porady pracowników Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z zakresu produkcji zwierzęcej, roślinnej, zasad integrowanej ochrony środowiska, ekonomiki produkcji, przedsiębiorczości, ekologii i agroturystyki. W namiocie szkoleniowym można było uczestniczyć w wykładach na temat agrotechniki użytków zielonych i wykorzystania pasz w żywieniu przeżuwaczy. Zainteresowani odnawialnymi źródłami energii, ogniwami fotowoltaicznymi, ich zastosowaniem i korzyściami z tego płynącymi mogli uczestniczyć w wykładach.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Zielone-targi-w-Szepietowie