Nowa kadencja Komisji Zarządzających Funduszy Promocji

Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas powołania członków Komisji Zarządzających Funduszy Promocji
Od początku roku obowiązuje znowelizowana ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.
Jedną z kluczowych zmian w znowelizowanej ustawie jest zmiana składu komisji zarządzających zapewniająca przedstawicielom producentów produktów rolno-spożywczych większą reprezentację. Taka zmiana ma na celu umożliwienie przedstawicielom środowiska, z którego wpłaty na fundusze promocji pochodzą, większy wpływ na sposób wydatkowania środków tych funduszy.
Zgodnie z nowelizacją w skład nowych komisji wchodzi 5. przedstawicieli producentów, 3. przedstawicieli przetwórców oraz 1 przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Ponad 60 uprawnionych, ogólnokrajowych organizacji zgłosiło do wszystkich funduszy łącznie ponad 150 kandydatów spełniających wymogi formalne.
Dziś powołania na nową kadencję członkom Komisji Zarządzających wręczył sekretarz stanu Jacek Bogucki, który podkreślił, że marka polskiej żywności staje się coraz bardziej rozpoznawalna i jest to m.in. zasługa działań promocyjnych, w tym realizowanych właśnie z funduszy promocji.
- Potrzebna jest jednak większa efektywność ich wykorzystania – podkreślił sekretarz stanu dodając, że wile jest jeszcze do zrobienia chociażby w zakresie reakcji na występujący na niektórych rynkach „czarny PR”.
Jacek Bogucki zwrócił też uwagę na działania na rynku krajowym.
- Konsument musi mieć pewność po jaki sięga produkt. Przyjęliśmy już regulacje prawne dotyczące zasad oznakowania, ale jeszcze musimy położyć większy nacisk na rzetelne informowanie o konkretnym wyrobie – podkreślił sekretarz stanu.
Prezes Agencji Rynku Rolnego, która administruje funduszami promocji, Łukasz Hołubowski podkreślił, że agencja stawia na ścisłą współpracę z Komisjami Zarządzającymi.
- Zależy nam na bardzo dobrej współpracy z funduszami promocji tak, aby strategie promocji opracowane przez resort rolnictwa i poszczególne branże wspólnie się uzupełniały – podkreślił prezes ARR.
Dziś odbyło się także pierwsze posiedzenie nowo powołanych  komisji zarządzających poszczególnych funduszy.
Na mocy ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych powołanych jest 9 odrębnych funduszy promocji: mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mię­sa owczego, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, owoców i warzyw, mięsa drobiowego oraz ryb. Celem funduszy jest promowanie i wspieranie spożycia polskich produktów rolno-spo­żywczych, zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Nowa-kadencja-Komisji-Zarzadzajacych-Funduszy-Promocji