Podwójna jakość artykułów spożywczych - Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej

Spotkanie krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii
W Bratysławie, w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej odbyło się 30 maja 2017 spotkanie krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Słowenii dotyczące podwójnej jakości artykułów spożywczych.
W spotkaniu uczestniczył sekretarz stanu Jacek Bogucki. Wiceministrowi towarzyszyła Magdalena Świderska, zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Słowacja wraz z Republiką Czeską podjęły temat zróżnicowanej jakości żywności oferowanej na rynkach krajów członkowskich Unii Europejskiej. Postawiona teza dotyczy niższej jakości artykułów spożywczych oferowanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do jakości tych samych produktów w Europie Zachodniej.
Część państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgaria i Słowenia prowadzą obecnie pilotażowe badania porównujące jakość wybranych produktów oferowanych w różnych krajach pod tą samą marką. Słowacja wnioskuje, aby zjawiskiem podwójnej jakości artykułów spożywczych szerzej zainteresować Komisję Europejską.
Sekretarz stanu Jacek Bogucki wskazał, że Polska popiera wszelkie działania zmierzające do eliminowania nieuczciwych praktyk rynkowych i ochrony interesów konsumenta. Podkreślił także złożoność problemu podwójnej jakości oraz konieczność wymiany informacji w zakresie jakości żywności między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i Komisją Europejską.
Kwestie jakości i bezpieczeństwa żywności były już tematem spotkań państw Grupy Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej.

Informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Podwojna-jakosc-artykulow-spozywczych-Spotkanie-Grupy-Wyszehradzkiej