Sposób na Sukces

Uroczystość wręczania nagród

Uroczystość wręczania nagród
We wtorek, 4 lipca, odbyła się gala finałowa, która zakończyła uroczyście 11. edycję konkursu „Sposób na Sukces organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
- Konkurs pokazuje pozytywne przykłady poszukiwania nowych możliwości, nowych źródeł dochodów na obszarach wiejskich – podkreślił Sekretarz stanu Jacek Bogucki składając gratulacje laureatom.
- Państwa przykład najlepiej oddaje rzeczywisty obraz polskiej wsi. Pokazuje, że nie tylko środki unijne, ale przede wszystkim własna pomysłowość i zaangażowanie pozwalają zmieniać rzeczywistość – dodał wiceminister.
Celem konkursu „Sposób na Sukces” jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.
Do tegorocznej edycji konkursu były zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2015 roku i w pierwszym półroczu 2016 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.
Rada Programowa przyznała nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Sposob-na-Sukces