Powiedzenie Grupy zdaniowej ds. ASF

Fot. Posiedzenie grupy zadaniowej ds. ASF
Dziś odbyło się 31 posiedzenia Grupy zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Spotkanie prowadził minister Krzysztof Jurgiel.
Omówiona została aktualna sytuacja epizootyczna dotycząca występowania ASF. W tym roku w Polsce odnotowano wystąpienie 216 przypadków ASF u dzików oraz  26 ognisk ASF u świń. Najwięcej ognisk wystąpiło w województwie lubelskim – 16 oraz podlaskim - 8 i mazowieckim – 2. Wszystkie ogniska wystąpiły w obszarach objętych ograniczeniami lub w obszarach zagrożenia.
Z przeprowadzonych dotychczas analiz wynika, że główną przyczyną rozprzestrzeniania się choroby jest w dalszym ciągu zbyt duża populacja dzików. Minister Jurgiel polecił bezzwłoczne opracowanie rozwiązań ustawowych, które pozwolą na podjęcie skutecznych działań w tym zakresie.
Na ukończeniu są prace dotyczące rozporządzeń:
  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2019,
  • Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Rozporządzenia te dotyczą m.in. zasad  stosowania pasz dla trzody chlewnej, zaostrzenia zasad bioasekuracji, jak również rekompensat.

Informacja prasowa:  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Powiedzenie-Grupy-zdaniowej-ds.-ASF