Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF

Po raz 35 spotkali się dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi członkowie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Spotkanie prowadził minister Krzysztof Jurgiel.
Omawiano aktualną sytuację  epizootyczną dotyczącą  tej choroby. Od poprzedniego posiedzenia Grupy, które odbywało się 28 sierpnia br., w naszym kraju wystąpiły 2 nowe ogniska ASF u świń oraz  zidentyfikowano 12 nowych przypadków  afrykańskiego pomoru świń u dzików.  Dwa z tych przypadków  odnotowano na terenie gmin: Radzyń Podlaski i Korczew, gdzie dotychczas nie występował ASF u dzików.
W lipcu i sierpniu prowadzone były  na terenach zagrożonych tą chorobą akcje poszukiwania padłych dzików. W akcjach tych uczestniczyły służby weterynaryjne i służby  leśne,  a także żołnierze Wojska Polskiego.
Inspekcja Weterynaryjna poinformowała, że prowadzi kontrole gospodarstw, których posiadacze złożyli oświadczenia o rezygnacji z chowu świń. Skontrolowano już ponad 1 tys. gospodarstw i wydano prawie 400 decyzji.
Podczas dzisiejszego spotkania przedstawione zostały także ogólne  informacje na temat możliwości wdrożenia na terytorium Polski zasady kompertmentalizacji, która może być  wprowadzona celem ochrony rodzimych stad trzody chlewnej. Minister Krzysztof Jurgiel polecił prowadzenie dalszych prac w tym zakresie.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Posiedzenie-Grupy-Zadaniowej-ds.-ASF3