XVI Podlaski Dzień Kukurydzy w Szepietowie


Rokrocznie impreza ta zyskuje coraz szersze grono wystawców i zwiedzających, co świadczy o zapotrzebowaniu na tego typu spotkania tematyczne.
Otwierając imprezę wiceminister podkreślił bardzo duże znaczenie kukurydzy w podlaskim rolnictwie jako rośliny paszowej oraz ciągle powiększającym się areale jej upraw w tym regionie.
Sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się również z hodowcami trzody chlewnej w sprawie zwalczania ASF oraz rolnikami poszkodowanymi przez klęski żywiołowe. Wiceminister odniósł się do kwestii strat jakie rolnicy ponieśli w trakcie tegorocznych wiosennych przymrozków oraz gradobić, które nawiedziły ten region. Zwrócił przy tym uwagę na znaczenie ubezpieczeń upraw przy późniejszych staraniach się o pomoc klęskową z budżetu państwa. Sekretarz stanu przedstawił też aktualną sytuację dotyczącą zwalczania wirusa oraz plany co do przyszłych działań.
Podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy zwiedzający mogli zapoznać się z 134 rodzajami tej rośliny z 23 firm nasiennych. Na polach doświadczalnych PODR Szepietowo rolnicy mogli przyjrzeć się budowie i plonowaniu wszystkich prezentowanych jej odmian. Podczas wszystkich szkoleń i pokazów plantatorzy mieli okazję  poszerzenia wiedzy z zakresu upraw oraz zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi.
Uczestnicy imprezy mieli również możliwość spróbowania potraw przyrządzonych z użyciem kukurydzy. Degustację zorganizował i przeprowadził Polski Związek Producentów Kukurydzy w Poznaniu w ramach programu promocyjnego „Kukurydza - słoneczne ziarno zdrowia” – finansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
Dużą atrakcją Podlaskiego Dnia Kukurydzy są prezentacje najnowszych maszyn uprawowych oraz pokaz zbioru kukurydzy. Uczestnicy z zainteresowaniem przyglądali się i oceniali  ich funkcjonalność, przydatność do swych gospodarstw.
Tradycyjnie odbyły się coroczne konkursy – Wojewódzki Konkurs Orki oraz konkurs dla producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” przygotowany przez KRUS oddział regionalny w Białymstoku. Najlepsi uczestnicy zostali nagrodzeni, a upominki wraz z gratulacjami wręczał sekretarz stanu Jacek Bogucki. 

Informacja prasowa: https://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/XVI-Podlaski-Dzien-Kukurydzy-w-Szepietowie